+385 (0)1 6609 609

Natječaj - Učitelj u produženom boravku

Naslovnica >Otvoreni natječaji >Natječaj - Učitelj u produženom boravku

Waldorfska škola u Zagrebu

Zagreb, Jakuševečka 6.

Objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:

UČITELJ / ICA U PRODUŽENOM BORAVKU
- rad na određeno, 25 sati tjedno 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o radu i posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

  • poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma
  • odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja
  • ispunjavanje zdravstvenih uvjeta potrebnih za izvođenje nastave

Uz gore navedene uvjete učitelj glavne nastave mora ispunjavati dodatne posebne uvjete:

  • najmanje dvogodišnja naobrazba za waldorfskog učitelja na instituciji priznatoj od međunarodne waldorfske asocijacije

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

  • Preslika diplome
  • Preslika domovnice
  • Životopis
  • Potvrda o nekažnjavanju

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa, dužan se je na to pravo pozvati u prijavi na natječaj i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima ukoliko ispunjava sve uvjete natječaja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune prijave, prijave koje pristignu izvan roka, kao i prijave koje nemaju priložene potrebne dokumente neće se razmatrati, te se osobe koje podnesu takove prijave ne smatraju kandidati.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:
Waldorfska škola u Zagrebu
Jakuševečka 6
10000 Zagreb
S naznakom: “ZA NATJEČAJ”

SKINI NATJEČAJ U PDF-u

Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.