+385 (0)1 6609 609

Likovna kultura

Naslovnica >Nastavni program >Likovna kultura

Nastava likovne kulture u osnovnoj školi svojim sadržajim i aktivnostima značajno pridonosi cjelokupnom i harmoničnom razvoju učenika. Izbor nastavnih tema odnosno motiva, sredstava izražavanja (likovno -tehničkih pomagala i crtačkih tehnika), te metoda rada orijentira se primarno na osobenosti razvoja određenog razvojnog stupnja, ali uzima se u obzir i ritmički tijek školske godine, školskog tjedna i školskog dana.

Likovna kultura je odgojno-obrazovno područje koje ima status jednog od glavnih predmeta, izvodi se od prvog razreda i strukturira se u nekoliko područja:

  • Slikanje (1.- 8. razreda)
  • Risanje formi (1. - 4. razreda)
  • Risanje (6.- 8. razreda)
  • Modeliranje (4. -8. razreda)

Slikanje (1.- 8. razreda)

Za razliku od nastave risanja uključujući i risanje formi koja je shvaćena kao pedagoško sredstvo za razvijanje sposobnosti orijentiranja, za razvijanje fine motorike i čula dodira, nastava slikanja je uspostavljena kao umjetnička aktivnost kojom se učenika potiče i omogućuje mu se slobodno umjetničko stvaranje. Temeljno polazište je da se nastava slikanja ne promatra samo kao pedagoško sredstvo nego sa estetskog stajališta tj. estetsko kao cilj; radi se, dakle, o čisto umjetničkoj djelatnosti. Različite akvarel tehnike moraju odgovarati razvojnoj situaciji učenika. Učenik treba upoznati duhovna svojstva, kvalitetu boja i doživjeti život boje kao samostalnog likovnog elementa (teorijski osnov je Goetheovo učenje o bojama). Kvaliteta boje ima objektivni karakter i tek na temelju doživljaja kvalitete boje učenik može izabrati boju adekvatnu predmetu (shvaćenom u najširem smislu) i može iz boje pronalaziti adekvatne forme. Tako se u mediju slikanja učenik uči usmjeravati na duhovno, potiče se duševna flekskibilnost i razvija se sposobnost samostalnog, slobodnog izražavanja.

Risanje formi (1. - 4. razreda)

Nastava risanja formi različito se promatra od nastave slikanja. Risanje se razvija iz elementa kretanja, crta je umireno kretanje, te je u središtu nastave više proces doživljavanja,nego konačni rezultat. Učenik treba kvalitativno doživjeti kretanje i iz njega nastalu formu kao nešto što je sadržajno vrijedno, a ne vrijednosno neutralno. Znači da kod učenika treba pobuditi smisao za formu, što je od posebnog značenja za pripremu i potporu nastave pisanja i čitanja.

Nastava risanja formi za sve učenike može imati higijensko-terapeutsko značenje. Koristeći "dinamičko crtanje" učitelj može poticati kod učenika buđenje, oživljavanje i traženje praslika u formama i tako osloboditi njegove zdrave snage. Zato učitelj-terapeut treba imati jasnu sliku o duševnom djelovanju formi tj. mora poznavati djelovanje pojedinih forma na volju, na osjećajni život i na sposobnost predočavanja.

Risanje (6.- 8. razreda)

Uz ilustrativno risanje, risanje s vodenim i drvenim bojama koje učenici prakticiraju od prvog razreda uvodi se geometrijsko risanje, kontrasti tamno-svjetlo i crno-bijelo.
Od šestog razreda počinje put od općeg prema posebnom, od slobodnog risanja kontrasta svijetlo-tamno preko konstrukcija sjena i konačno do perspektive. Nastava risanja treba biti pomoćučeniku u njegoovm nastojanju da svijet sve konkretnije (objektivnije) oslikava i obuhvati

Modeliranje (4. -8. razreda)

Svrha je nastave plasticiranja (modeliranja) pridonijeti razvijanjučula dodira, fine motorike i spretnosti ruku, jednom rječju pridonijeti razvoju "inteligencije ruku". Zato plasticiranje ne polazi od jedne predodžbe, nego dijete u plastelinu ili glini iz "šupljine ruku" oblikuje elementarne oblike. Učenik modeliranje treba doživjeti kao živi proces metamorfoze/preobrazbe , a to znači, treba doživjeti da oblik nastaje iz cjelokupnosti a ne kao aditivno dodavanje sve više materijala.

Nastava plasticiranja zahvaća u središnje teme od 4. do 8. razreda ( primjerice: nastava zoologije 4. razreda, botanika 5. razreda, geografija i mineralogija 6. razreda, učenje o sjenama ili geometrija 7. razreda, hrvatski jezik 8. razreda I predstavlja oblikovno-umjetničko produbljivanje ovih nastavnih predmeta. naime, zadaće navedenih nastavnih predmeta se ostvaruju uz potporu nastave plasticiranja.

Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.