+385 (0)1 6609 609

Prvi razred

Naslovnica >Osnovna škola >Prvi razred

Hrvatski jezik

Od prvog razreda počinje intenzivno njegovanje jezika putem zajedničkog recitiranje u ritmičkom dijelu na početku nastave i na kraju sata u pripovijednom dijelu sata. Cilj je obrazovanje umjetničkog jezičnog izraza. Još uvijek nema gramatike, a osnovu za to predstavljaju sadržaji i jezično oblikovanje nastave od strane učitelja. Posebna pozornost biva usmjerena na zajedničku povezanost slušanja i pisanja u početku nastave, iz koje se razvija čitanje. Oblici kretanja (forme kretanja), geste, crteži i slike pomažu učeniku da otkrije posebnost jednog glasa.

1. Početno čitanje i pisanje

Pripremno razdoblje

Provjeravanje stupnja poznavanja slova kojima učenik vlada, sposobnost za razgovor, sloboda govora sa i pred drugima, rječnik učenika, načini na koje učenik oblikuje rečenice.

VJEŽBE

 • risanje ravnih i zakrivljenih crta (vidi: risanje formi)
 • jezične igre
 • ritmičke igre (slova u prostoru, kreativne igre sa slovima)

Početno pisanje latiničnog pisma i čitanje

 • glasovi i slova
 • velika tiskana slova
 • analitičko-sintetičko čitanje riječi, skupova riječi, kraćih rečenica
 • pisanje slova, riječi, kraćih rečenica

2. Upoznavanje jezičnih pravilnosti i jezični odgoj

Književnost

 • uvođenje učenika u svijet bajki s naglaskom na doživljaje cjeline, na "ikoničkom mišljenju"
 • uvođenje učenika u postupak prepričavanja (analitički pristup) glede uporišnih točaka:
  1. fabula (mjesto, vrijeme i tijek događaja-na razini prepoznavanja)
  2. likovi: tko su likovi, kratki opis (bez vrednovanja i moralnih prosudbi o likovima)

3. Pismeno i usmeno izražavanja (jezično izražavanje)

Govorenje

 • razgovor:
  razgovor o dječjoj svakodnevnici
  osnovna pravila uljudnog razgovora
  postavljanje pitanja-odgovaranje na pitanja
 • pripovijedanje:
  vježbanje prepričavanja (sažeto)
  opisivanje (elementi: boje i forme u govoru)
 • čitanje::
  vježbanje pravilnog čitanja
  vježbanje razumijevanja pročitanog (logika čitanja)
 • pisanje:
  usvajanje latiničnog pisma (velika tiskana slova)
  prepisivanje slova, rječi, kraćih rečenica
 • korištenje bilježnice:
  korištenje prostora u bilježnicama bez crte

Socijalne i komunikacijske sposobnosti i vještine

 • vježbati slušati drugoga
 • vježbati otvorenost i budnost za okolinu
 • vježbati učtivo razgovarati
 • vježbati zajednički oblikovati misao.
 • pričanje osobnih doživljaja
 • uživljavanje u doživljaje drugoga
 • zražavanje osjećaja, zamolbe, želje, suglasnosti i protivljenja

Teme:
obitelj (bliža i daljnja), susjedi, prijatelji, blagdani i svetkovine, godišnja doba (ritam i obilježja), dan i noć, ljudski osjećaji (radost, tuga)

Literatura:

 1. Jacob i Wilhelm Grimm: Bajke
 2. J. Vrkić: Hrvatske bajke i predaje
 3. Hrvatska početnica 1
 4. Po izboru učitelja priče i recitacije o godišnjim i vjerskim svetkovinama, te priče o prirodi

Matematika

Ciljevi

 • sačuvati i razvijati prirodnu potrebu za učenjem, istraživački duh i ljubav prema matematici
 • upoznavanje osobitosti četiriju osnovnih računskih operacija i pripadnih simbola
 • usvajanje pojmova veće, manje, jednako, kraće, duže, uspoređivanje
 • izgovaranje brojeva do 100
 • upoznavanje prvih dvadeset brojeva
 • vježbe zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja u brojevnom prostoru do dvadeset

Nastavni sadržaji

 1. nastavna epoha: UPOZNAVANJE KVALITETE PRVIH DVADESET BROJEVA
  • brojanje i prebrojavanje
  • zapisivanje brojeva
  • veće, manje, duže, kraće, jednako
 2. nastavna epoha: UPOZNAVANJE KVALITETE OSNOVNIH RAČUNSKIH OPERACIJA
  • vježbanje računanja do 10
 3. nastavna epoha: UPOZNAVANJE KVALITETE OSNOVNIH RAČUNSKIH OPERACIJA
  • vježbanje računanja do 20

Poznavanje prirode i društva

Ciljevi

Razvijati kod učenika sposobnost da promatra pojave u prirodi diferencirano, ali istovremeno da razvije osjećaj zajedničkog pripadništva. Iz doživljaja učenik treba biti potaknut na razmišljanje i spoznatio da u prirodi ne postoji ništa što je bez značaja za cjelinu.

Sadržaji nastave:

 1. nastavna epoha: ZEMLJA I NEBO
  • značenje stijena (kamenja)
  • biljni svijet : drveće, cvijeće, trava, grmlje i drugo bilje
  • povezanost životinjskog carstva s biljnim svijetom
  • čovjek i njegov odnos prema prirodi
  • zemlja, voda, zrak i vatra (toplina) i njima pripadajuća elementarna bića ( vile, vilenjaci, patuljci, elfi i salamandri - kako su u brojnim narodnim pričama i bajkama predstavljeni (pjesme i priče na tu temu)
  • upoznavanje 4 prirodna elemnta kroz govor prirode, godišnja doba, klimatske promjene, vrijeme
  • biljke, životinje i čovjek doživljavaju godišnji ritam
  • godišnja doba i odnos prema elementima
  • klijanje, rastenje, zrenje, venenje biljaka
  • buđenje, rad, spavanje
  • tijek dana za čovjeka, životinje i biljke
  • oblikovanje stola za godišnja doba zajedno sa djecom (praćenje za pojedino godišnje doba karakterističnih prirodnih promjena i pojava)
  • pjesme, igre i priče na tu temu

Strani jezici

Ciljevi

Cilj nastave engleskog/njemačkog jezika je da učenici dožive fonetske i stilističke kvalitete stranog jezika, da dožive njegovu melodiju, ugođaj, drugačiji izgovor i glasove te da ga intuitivno osjete tj. direktno, bez prevođenja i uplitanja materinjeg jezika. Učeći tako potpuno novo, želi se pobuditi interes i simpatija, veselje i naklonost kao temelj za daljnje učenje. Cilj je doživjeti jednstvenost svijeta. Jezik se uči iz elementa iz kojeg potječe - iz osjećaja - oponašanjem, neposredno slušajući i govoreći.

Nastavni sadržaji

Usvajanje fraza, vokabulara i doživljaj situacijske uporabe jezika u svezi sa slijedećim temama:

 • osnovni pojmovi o sebi i najbližima (ime i prezime, predstaviljanje sebe i članova obitelji, rodbina, dom, razred, itd.). - pozdravljanje, forme pozdravljanja
 • osnovne boje
 • brojevi do 20
 • čovječije tijelo i nazivi za dijelove tijela
 • tijek godine: dani, mjeseci i godišnja doba
 • orijentacija u vremenu (jučer, danas, sutra, )
 • svetkovine, praznici tijekom godine
 • imenovanje životinja, nazivi nekih biljaka, itd.

Način rada: oponašanje, zborno recitiranje, pjevanje, didaktičke igre, kazalište lutaka, pričanje kratkih priča s puno elemenata neverbalne komunikacije. Pri tom će učitelj korstiti živu riječ, pentatonsku flautu, pentatonski ksilofon, udaraljke, predmete iz svakodnevnog života.

Likovna kultura

Ciljevi

Školovanje osjetila počinje preko kvalitativnog doživljavanja boja:

 • treba upoznati i naučiti okarakterizirati duševno kretanje koje je izraženo bojom
 • treba naučiti voditi dijalog između dijela (kao rezultata) i procesa nastajanja dijela
 • nastajanje likovnog djela, duhovne kvaliteta i život boje kao samostalnog likovnog elementa u središtu su nastavnog zbivanja

Sadržaji nastave:

 • slikanje osnovnim bojama: žuto, crveno i plavo
 • kontrastne boje (žuto-plavo)
 • manje konstastne boje (žuto-zeleno)
 • proširenje skale boja preko mješanih boja (osnovne i izvedene boje)
 • vođenje u tehniku mokro-mokro slikanje
 • likanje na obojenom papiru
 • proces: od priče o bojama do slobodnog umjetničkog oblikovanja/stvaranja

Risanje formi

Nastavni ciljevi:

Nastava risanja treba doprinijeti da učenik:

 • pojmi crtu kao trag kretanja, a ne kao obuhvat (nacrt) jednog predmeta
 • intuitivno razumije kvalitativnu razliku između pravih i krivih crta i figura (u ravnim crtama dijete doživljava koncentraciju a kod zakrivljenih oblika dinamiku)

Nastava risanja formi se organizira u dvije, međusobno povezane nastavne epohe:

 1. nastavna epoha: Prava i zakrivljena crta
 2. nastavna epoha: Sinteze pravocrtnih i zakrivljenih oblika

Nastavni sadržaji:

 • risanje horizontalnih, vertikalnih i dijagonalnih crta
 • risanje različitih kutova (oštri - tupi)
 • risanje zvjezdanih oblika (oblik zvijezde), trokutne, četverokutne i višekutne forme
 • risanje s konveksinim i konkavnim crtama
 • risanje oblika valova
 • risanje kruga, elipse, spirale, leminiskate

Glazbena kultura

Glazbom treba djelovati na harmonično buđenje djetetovih osjećajnih i intelektualnih snaga i to putem izmjene slušanja glazbe i vlastite aktivnosti (pjevanja i sviranja). To je ujedno i put kojim učenik ostvaruje put od subjektivnog doživljaja do objektivnog razumijevanja.

Ciljevi:

 • buđenje glazbenog doživljavanja i slušanja
 • u slušanju i pjevanju treba vježbati i iskusiti primarno melos
 • njegovanje povezanosti pokreta i pjevanja
 • harmoniziranje razvoja djeteta putem izmjene pjevanja i aktivnog slušanja

Nastavni sadržaji

 • muzicira se u okviru pentatonske ljestvice u kojoj se melodije slobodno gube oko tona " a' " (ali bez tonalnog središta)
 • svako dijete uči svirati na dječjoj harfi, liri ili pentatonskoj flauti kao temelj budućeg glazbenog školovanja; posebno se pozornost posvećuje izobrazbi umješnosti prstiju na instrumentu (pridonosi se cjelokupnom motoričkom razvoju djeteta)

Euritmija

Ciljevi:
U prvom razredu osnovne škole nastava euritmije treba uvažavati povezanost djeteta sa "bajkovitim" i poglavito ikoničko mišljenje te stoga treba ravnim i zakrivljenim linijama u pokretu, krugom kao osnovom, te svim pokretima ruku poticati na imaginativan način uživljavanje u bajke, kao i prirodnost pokreta i učenje oponašanjem

Nastavni sadržaji

 • poetski oblikovane bajke koje su u svezi s kalendarskim tijekom godine
 • pentatonske melodije
 • bajke upjevane u stih, koje prate kalendarski tijek godine
 • prava i zakrivljena linija kretanja, spirala, leminiskata (bez križanja)
 • hodanje, koračanje, skakutanje, skakanje, stupanje (npr. kao div ili patuljak)
 • vježbe spretnosti čime obrazujemo finu motoriku (prvenstveno kod razlikovanja lijevog i desnog)

Ručni rad

Ciljevi:
Nastavna zadaća ručnog rada u prvom razredu je ostvariti lagani prijelaz od igre do rada (uvodiit učenike u razlikovanje igre od rada. Središnj aktivnost je: pletenje, kojim se razvija svjesnost i vještina ruku, a ta aktivnost potiče kognitivne sposobnosti kod učenika.

Nastavni sadržaji

 • pletenje: debelom vunom i drvenim iglama.
 • proces pletenja: postavljanje očica, pravi bod, dodavanje i oduzimanje očica, (samostalno) završavanje i obrada pletiva
 • vezenje: slobodni vez
 • motivi: manji radovi koji su povezani sa svjetom djetetove mašte, sa bajkama i pričama u tom uzrastu: patuljci, životinje, lutke ili predmeti za uporabu (torbice, vrećice za loptu itd.)

Religijska kultura

 • Ciljevi:ponuditi djeci hranu za njima prirodno date snage poštovanja i predanosti
 • poticati osjetljivost i budnost za zamje}ivanje djelovanja božanskog u prirodi

Nastavni sadržaji

 • godišnje svetkovine
 • priče o elementarnim bićima
 • narodne bajke i predaje

Tjelesni odgoj

Prva dva razreda čine jednu cjelinu u kojoj se igre još često vezuju uz sliku, uz priču. Dijete je naglašeno vođeno, najčešće u formi kola.

Nastavni zadaci i sadržaji

Cilj je da djeca uz napredovanje na motoričkoj razini, dobiju osjećaj i za socijalnost u igri, za orijentaciju u jednostavnim igrama, koje su u obliku kruga i vezane su na izgovorenu riječ ili ritam. Također, vježba se i niz ritmičkih igara, s pljeskanjem, poskocima itd., čiji je cilj kroz igru unijeti više svijesti u koordinaciju udova.

Drugi članci iz Osnovna škola

Prvi razred
Drugi razred
Treći razred
Četvrti razred
Peti razred
Šesti razred

Waldorfski Anđeli

Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.