+385 (0)1 6609 609

Prvi razred

Naslovnica >Osnovna škola >Prvi razred

Hrvatski jezik

Od prvog razreda počinje intenzivno njegovanje jezika putem zajedničkog recitiranje u ritmičkom dijelu na početku nastave i na kraju sata u pripovijednom dijelu sata. Cilj je obrazovanje umjetničkog jezičnog izraza. Još uvijek nema gramatike, a osnovu za to predstavljaju sadržaji i jezično oblikovanje nastave od strane učitelja. Posebna pozornost biva usmjerena na zajedničku povezanost slušanja i pisanja u početku nastave, iz koje se razvija čitanje. Oblici kretanja (forme kretanja), geste, crteži i slike pomažu učeniku da otkrije posebnost jednog glasa.

1. Početno čitanje i pisanje

Pripremno razdoblje

Provjeravanje stupnja poznavanja slova kojima učenik vlada, sposobnost za razgovor, sloboda govora sa i pred drugima, rječnik učenika, načini na koje učenik oblikuje rečenice.

VJEŽBE

 • risanje ravnih i zakrivljenih crta (vidi: risanje formi)
 • jezične igre
 • ritmičke igre (slova u prostoru, kreativne igre sa slovima)

Početno pisanje latiničnog pisma i čitanje

 • glasovi i slova
 • velika tiskana slova
 • analitičko-sintetičko čitanje riječi, skupova riječi, kraćih rečenica
 • pisanje slova, riječi, kraćih rečenica

2. Upoznavanje jezičnih pravilnosti i jezični odgoj

Književnost

 • uvođenje učenika u svijet bajki s naglaskom na doživljaje cjeline, na "ikoničkom mišljenju"
 • uvođenje učenika u postupak prepričavanja (analitički pristup) glede uporišnih točaka:
  1. fabula (mjesto, vrijeme i tijek događaja-na razini prepoznavanja)
  2. likovi: tko su likovi, kratki opis (bez vrednovanja i moralnih prosudbi o likovima)

3. Pismeno i usmeno izražavanja (jezično izražavanje)

Govorenje

 • razgovor:
  razgovor o dječjoj svakodnevnici
  osnovna pravila uljudnog razgovora
  postavljanje pitanja-odgovaranje na pitanja
 • pripovijedanje:
  vježbanje prepričavanja (sažeto)
  opisivanje (elementi: boje i forme u govoru)
 • čitanje::
  vježbanje pravilnog čitanja
  vježbanje razumijevanja pročitanog (logika čitanja)
 • pisanje:
  usvajanje latiničnog pisma (velika tiskana slova)
  prepisivanje slova, rječi, kraćih rečenica
 • korištenje bilježnice:
  korištenje prostora u bilježnicama bez crte

Socijalne i komunikacijske sposobnosti i vještine

 • vježbati slušati drugoga
 • vježbati otvorenost i budnost za okolinu
 • vježbati učtivo razgovarati
 • vježbati zajednički oblikovati misao.
 • pričanje osobnih doživljaja
 • uživljavanje u doživljaje drugoga
 • zražavanje osjećaja, zamolbe, želje, suglasnosti i protivljenja

Teme:
obitelj (bliža i daljnja), susjedi, prijatelji, blagdani i svetkovine, godišnja doba (ritam i obilježja), dan i noć, ljudski osjećaji (radost, tuga)

Literatura:

 1. Jacob i Wilhelm Grimm: Bajke
 2. J. Vrkić: Hrvatske bajke i predaje
 3. Hrvatska početnica 1
 4. Po izboru učitelja priče i recitacije o godišnjim i vjerskim svetkovinama, te priče o prirodi

Matematika

Ciljevi

 • sačuvati i razvijati prirodnu potrebu za učenjem, istraživački duh i ljubav prema matematici
 • upoznavanje osobitosti četiriju osnovnih računskih operacija i pripadnih simbola
 • usvajanje pojmova veće, manje, jednako, kraće, duže, uspoređivanje
 • izgovaranje brojeva do 100
 • upoznavanje prvih dvadeset brojeva
 • vježbe zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja u brojevnom prostoru do dvadeset

Nastavni sadržaji

 1. nastavna epoha: UPOZNAVANJE KVALITETE PRVIH DVADESET BROJEVA
  • brojanje i prebrojavanje
  • zapisivanje brojeva
  • veće, manje, duže, kraće, jednako
 2. nastavna epoha: UPOZNAVANJE KVALITETE OSNOVNIH RAČUNSKIH OPERACIJA
  • vježbanje računanja do 10
 3. nastavna epoha: UPOZNAVANJE KVALITETE OSNOVNIH RAČUNSKIH OPERACIJA
  • vježbanje računanja do 20

Poznavanje prirode i društva

Ciljevi

Razvijati kod učenika sposobnost da promatra pojave u prirodi diferencirano, ali istovremeno da razvije osjećaj zajedničkog pripadništva. Iz doživljaja učenik treba biti potaknut na razmišljanje i spoznatio da u prirodi ne postoji ništa što je bez značaja za cjelinu.

Sadržaji nastave:

 1. nastavna epoha: ZEMLJA I NEBO
  • značenje stijena (kamenja)
  • biljni svijet : drveće, cvijeće, trava, grmlje i drugo bilje
  • povezanost životinjskog carstva s biljnim svijetom
  • čovjek i njegov odnos prema prirodi
  • zemlja, voda, zrak i vatra (toplina) i njima pripadajuća elementarna bića ( vile, vilenjaci, patuljci, elfi i salamandri - kako su u brojnim narodnim pričama i bajkama predstavljeni (pjesme i priče na tu temu)
  • upoznavanje 4 prirodna elemnta kroz govor prirode, godišnja doba, klimatske promjene, vrijeme
  • biljke, životinje i čovjek doživljavaju godišnji ritam
  • godišnja doba i odnos prema elementima
  • klijanje, rastenje, zrenje, venenje biljaka
  • buđenje, rad, spavanje
  • tijek dana za čovjeka, životinje i biljke
  • oblikovanje stola za godišnja doba zajedno sa djecom (praćenje za pojedino godišnje doba karakterističnih prirodnih promjena i pojava)
  • pjesme, igre i priče na tu temu

Strani jezici

Ciljevi

Cilj nastave engleskog/njemačkog jezika je da učenici dožive fonetske i stilističke kvalitete stranog jezika, da dožive njegovu melodiju, ugođaj, drugačiji izgovor i glasove te da ga intuitivno osjete tj. direktno, bez prevođenja i uplitanja materinjeg jezika. Učeći tako potpuno novo, želi se pobuditi interes i simpatija, veselje i naklonost kao temelj za daljnje učenje. Cilj je doživjeti jednstvenost svijeta. Jezik se uči iz elementa iz kojeg potječe - iz osjećaja - oponašanjem, neposredno slušajući i govoreći.

Nastavni sadržaji

Usvajanje fraza, vokabulara i doživljaj situacijske uporabe jezika u svezi sa slijedećim temama:

 • osnovni pojmovi o sebi i najbližima (ime i prezime, predstaviljanje sebe i članova obitelji, rodbina, dom, razred, itd.). - pozdravljanje, forme pozdravljanja
 • osnovne boje
 • brojevi do 20
 • čovječije tijelo i nazivi za dijelove tijela
 • tijek godine: dani, mjeseci i godišnja doba
 • orijentacija u vremenu (jučer, danas, sutra, )
 • svetkovine, praznici tijekom godine
 • imenovanje životinja, nazivi nekih biljaka, itd.

Način rada: oponašanje, zborno recitiranje, pjevanje, didaktičke igre, kazalište lutaka, pričanje kratkih priča s puno elemenata neverbalne komunikacije. Pri tom će učitelj korstiti živu riječ, pentatonsku flautu, pentatonski ksilofon, udaraljke, predmete iz svakodnevnog života.

Likovna kultura

Ciljevi

Školovanje osjetila počinje preko kvalitativnog doživljavanja boja:

 • treba upoznati i naučiti okarakterizirati duševno kretanje koje je izraženo bojom
 • treba naučiti voditi dijalog između dijela (kao rezultata) i procesa nastajanja dijela
 • nastajanje likovnog djela, duhovne kvaliteta i život boje kao samostalnog likovnog elementa u središtu su nastavnog zbivanja

Sadržaji nastave:

 • slikanje osnovnim bojama: žuto, crveno i plavo
 • kontrastne boje (žuto-plavo)
 • manje konstastne boje (žuto-zeleno)
 • proširenje skale boja preko mješanih boja (osnovne i izvedene boje)
 • vođenje u tehniku mokro-mokro slikanje
 • likanje na obojenom papiru
 • proces: od priče o bojama do slobodnog umjetničkog oblikovanja/stvaranja

Risanje formi

Nastavni ciljevi:

Nastava risanja treba doprinijeti da učenik:

 • pojmi crtu kao trag kretanja, a ne kao obuhvat (nacrt) jednog predmeta
 • intuitivno razumije kvalitativnu razliku između pravih i krivih crta i figura (u ravnim crtama dijete doživljava koncentraciju a kod zakrivljenih oblika dinamiku)

Nastava risanja formi se organizira u dvije, međusobno povezane nastavne epohe:

 1. nastavna epoha: Prava i zakrivljena crta
 2. nastavna epoha: Sinteze pravocrtnih i zakrivljenih oblika

Nastavni sadržaji:

 • risanje horizontalnih, vertikalnih i dijagonalnih crta
 • risanje različitih kutova (oštri - tupi)
 • risanje zvjezdanih oblika (oblik zvijezde), trokutne, četverokutne i višekutne forme
 • risanje s konveksinim i konkavnim crtama
 • risanje oblika valova
 • risanje kruga, elipse, spirale, leminiskate

Glazbena kultura

Glazbom treba djelovati na harmonično buđenje djetetovih osjećajnih i intelektualnih snaga i to putem izmjene slušanja glazbe i vlastite aktivnosti (pjevanja i sviranja). To je ujedno i put kojim učenik ostvaruje put od subjektivnog doživljaja do objektivnog razumijevanja.

Ciljevi:

 • buđenje glazbenog doživljavanja i slušanja
 • u slušanju i pjevanju treba vježbati i iskusiti primarno melos
 • njegovanje povezanosti pokreta i pjevanja
 • harmoniziranje razvoja djeteta putem izmjene pjevanja i aktivnog slušanja

Nastavni sadržaji

 • muzicira se u okviru pentatonske ljestvice u kojoj se melodije slobodno gube oko tona " a' " (ali bez tonalnog središta)
 • svako dijete uči svirati na dječjoj harfi, liri ili pentatonskoj flauti kao temelj budućeg glazbenog školovanja; posebno se pozornost posvećuje izobrazbi umješnosti prstiju na instrumentu (pridonosi se cjelokupnom motoričkom razvoju djeteta)

Euritmija

Ciljevi:
U prvom razredu osnovne škole nastava euritmije treba uvažavati povezanost djeteta sa "bajkovitim" i poglavito ikoničko mišljenje te stoga treba ravnim i zakrivljenim linijama u pokretu, krugom kao osnovom, te svim pokretima ruku poticati na imaginativan način uživljavanje u bajke, kao i prirodnost pokreta i učenje oponašanjem

Nastavni sadržaji

 • poetski oblikovane bajke koje su u svezi s kalendarskim tijekom godine
 • pentatonske melodije
 • bajke upjevane u stih, koje prate kalendarski tijek godine
 • prava i zakrivljena linija kretanja, spirala, leminiskata (bez križanja)
 • hodanje, koračanje, skakutanje, skakanje, stupanje (npr. kao div ili patuljak)
 • vježbe spretnosti čime obrazujemo finu motoriku (prvenstveno kod razlikovanja lijevog i desnog)

Ručni rad

Ciljevi:
Nastavna zadaća ručnog rada u prvom razredu je ostvariti lagani prijelaz od igre do rada (uvodiit učenike u razlikovanje igre od rada. Središnj aktivnost je: pletenje, kojim se razvija svjesnost i vještina ruku, a ta aktivnost potiče kognitivne sposobnosti kod učenika.

Nastavni sadržaji

 • pletenje: debelom vunom i drvenim iglama.
 • proces pletenja: postavljanje očica, pravi bod, dodavanje i oduzimanje očica, (samostalno) završavanje i obrada pletiva
 • vezenje: slobodni vez
 • motivi: manji radovi koji su povezani sa svjetom djetetove mašte, sa bajkama i pričama u tom uzrastu: patuljci, životinje, lutke ili predmeti za uporabu (torbice, vrećice za loptu itd.)

Religijska kultura

 • Ciljevi:ponuditi djeci hranu za njima prirodno date snage poštovanja i predanosti
 • poticati osjetljivost i budnost za zamje}ivanje djelovanja božanskog u prirodi

Nastavni sadržaji

 • godišnje svetkovine
 • priče o elementarnim bićima
 • narodne bajke i predaje

Tjelesni odgoj

Prva dva razreda čine jednu cjelinu u kojoj se igre još često vezuju uz sliku, uz priču. Dijete je naglašeno vođeno, najčešće u formi kola.

Nastavni zadaci i sadržaji

Cilj je da djeca uz napredovanje na motoričkoj razini, dobiju osjećaj i za socijalnost u igri, za orijentaciju u jednostavnim igrama, koje su u obliku kruga i vezane su na izgovorenu riječ ili ritam. Također, vježba se i niz ritmičkih igara, s pljeskanjem, poskocima itd., čiji je cilj kroz igru unijeti više svijesti u koordinaciju udova.

Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.