+385 (0)1 6609 609
Zašto upisati dijete u Waldorfsku školu?

Zašto Waldorfska škola?

Naslovnica >Zašto Waldorfska škola?

Povijest Waldorfske škole u Zagrebu

​Naša škola djeluje od 1993. godine u Zagrebu  u zgradi stare područne škole Dugave, okružena zelenom površinom od 14 000 m2. Kao prva novoosnovana alternativna osnovna škola na području Republike Hrvatske, tijekom svog je djelovanja pokazala da predstavlja uzornu ustanovu te je postigla značajna postignuća za razvoj demokratičnosti i pluralizma u hrvatskom školstvu.

Na području Republike Hrvatske i Grada Zagreba prva alternativna osnovna škola osnovana je upravo Steinerova waldorfska škola. Osnovana je pod imenom Osnovna škola Sv. Jurja, a 2004. godine s radom nastavlja pod imenom Waldorfska škola u Zagrebu.

Škola za život

Ovdje se djeca uče zajedništvu i pomaganju, i u ovoj se školi uči za život, a ne za ocjene, pri čemu se uči glavom, srcem i rukama.

Inspirirano učenje

Waldorfsko obrazovanje želi potaknuti cjeloživotno učenje kod svih učenika i omogućiti im da u potpunosti razviju svoje jedinstvene kapacitete.

Kreativno razmišljanje

Znamo da je obrazovanje više od stjecanja informacija, krutih akademskih programa i provjere znanja testovima.

Misija

Odgajati dijete u slobodnog čovjeka cjelovitim pristupom svim dijelovima ljudskog bića (ne samo mentalnom). Sadržaje obrazovanja staviti u funkciju cjelovitog razvoja djeteta usklađeno s uzrastom te njegovim individualnim potrebama. Omogućavati i poticati pravo svakog djeteta da u procesu odrastanja i školovanja razvija kreativnost i sve svoje potencijale te da odrasta u slobodnog i odgovornog čovjeka sposobnog snaći se u svijetu globalizacije kako bi sam ili u zajednici s drugima mijenjao globalne procese ostvarujući jednakopravnost svih ljudi i poštujući sve životne procese na planeti.

Vizija

Kroz suradnju učenika, učitelja i roditelja osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno - kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informatičko - komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja te dostignuća.

Naše vrijednosti

Poučavamo po praktičnom, integriranom nastavnom planu i programu koji je razvojno prikladan i utemeljen u umjetničkom i praktičnom radu kako bi stvorili optimalno okruženje u kojem djeca razvijaju intelektualnu radoznalost, socijalnu osjetljivost i fizičku izdržljivost. Sa učenicima istražujemo ljepotu, mogućnost i otpornost ljudskog duha koji im daruju alate da postanu promišljeni, te sposobni da djeluju hrabro i društveno odgovorno. Pružamo sigurno i uključivo okruženje za učenje bogato prirodnom estetikom, gdje se interesi i prednosti svih učenika uvažavaju i potiču umjetnički izraženim praktičnim životnim vještinama. Oslanjamo se na obvezu svih članova zajednice da zajednički rade na izgradnji snažnih dugoročnih suradničkih odnosa koristeći otvorenu, jasnu i izravnu komunikaciju.

Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.