+385 (0)1 6609 609

Privatnost

Naslovnica >Privatnost

Ova Politika privatnosti, utemeljena na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju u vezi sa školskim aktivnostima, kako te podatke u školi obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i koja je njihova prava poveznica sa Školom.

U slučaju više sile kao što su potres, poplava, pandemija i slično, nastava u školi može se održavati na daljinu putem platformi Microsoft Teams i Google classroom te aplikacije Zoom. Za vrijeme redovnog održavanja nastave ili pak nastave na daljinu u svrhu provođenja nastavnih programa mogu se organizirati roditeljske i učeničke grupe, zajedno s učiteljima iz Škole, putem komunikacijskih alata poput WhatsAppa, Vibera, Telegrama i sl. te Gmaila, a sve to korištenjem osobnih podataka učenika ili roditelja.

Radi toga se roditelji, učenici i učitelji obavještavaju da se njihovi osobni podaci tada koriste isključivo u svrhu provođenja nastavnog programa, odnosno, dostavljanja važnih obavijesti za učenike, roditelje i učitelje koji su isključivo vezani za nastavni plan i program te njegovo provođenje. Isti se podaci nikako ne smiju koristiti u druge svrhe.

Microsoft Teams je platforma za timski rad u sustavu Office 365 pomoću koje je moguće:

 • surađivati i razgovarati s učiteljima i učenicima
 • dogovarati sastanke i održavati videokonferencije
 • dijeliti sadržaje
 • dodavati različite druge aplikacije

Prijava u Microsoft Teams pomoću portala Office365 za škole provodi se u internetskom pregledniku tako da se otvori mrežna stranica Office365 za škole https://office365.skole.hr

Korisničko ime i zaporku dobili su svi učitelji i učenici kako bi mogli pratiti nastavu putem aplikacije Microsoft Teams. Korisničkim imenom i zaporkom mogu se koristiti samo osobe kojima je dano to korisničko ime i zaporka za nesmetano odvijanje nastave i oni to ne smiju davati drugim osobama. Ne smiju ostavljati prijave otvorene nakon rada kako nitko drugi ne bi mogao doći do podataka koji su tajni i povjerljivi. Posebno osobni podaci učenika mlađih od 16 godina nikako ne bi trebali biti dostupni osobama kojima nije dodijeljeno korisničko ime i zaporka.

Radi sigurnosti i zaštite osobnih podataka učenika i učitelja najprije se klikne na Prijavu. Zatim se upišu AAI korisničko ime i zaporka.

Prijave za Zoom i Google classroom također se provode putem korisničkog imena i lozinke. Microsoft Teams je aplikacija za timski rad u sustavu Office 365 te je obvezna sve podatke pohranjene i otvorene na svojim stranicama čuvati na način propisan Uredbom i Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Time je škola poduzela sve mjere osiguranja osobnih podataka za navedene potrebe.

Razlika: osobni i osjetljivi podaci

Osobni podaci sadrže bilo koje informacije pomoću kojih se može identificirati učenik ili njegova obitelj. U školskim zapisima to mogu biti njihova imena, njihove adrese, njihovi podaci za kontakt, njihovi zapisi o disciplinskim postupcima kao i njihove svjedodžbe te izvješća o napretku. Ta vrsta podataka ostaje „osobna“ čak i ako učenik odluči objaviti te podatke.

Osjetljivije teme

To su biometrijski podaci učenika (poput otisaka prstiju ili fotografije), vjerska uvjerenja (primjerice odluka da učenik pohađa vjeronauk), zdravlje (primjerice alergije) ili prehrambeni zahtjevi, koji mogu otkriti nečiju vjeru ili zdravstveni status. Podaci u toj kategoriji mogu izložiti ljude riziku te ih je stoga moguće obrađivati jedino u određenim uvjetima. Škole ih vjerojatno neće moći koristiti bez roditeljske privole.

Temeljno načelo: Privatnost i zaštita osobnih podataka

Privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka ulaze u kategoriju ljudskih prava. U Waldorfskoj školi u Zagrebu imamo dužnost brinuti se za privatnost pojedinaca čije osobne podatke obrađujemo i pohranjujemo. Podaci zahtijevaju odgovornost, stoga se moraju prikupljati i obrađivati samo kada je to apsolutno nužno.

Waldorfska škola u Zagrebu drži se sljedećih načela s ciljem zaštite privatnosti svojih učenika, njihovih roditelja ili skrbnika, naših zaposlenika, gostiju i posjetitelja:

 • Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno.
 • Osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene.
 • Ne čuvamo osobne podatke kada to više nije potrebno.
 • Nikada ne prodajemo, posuđujemo ili distribuiramo, niti javno objavljujemo osobne podatke.
 • Osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez znanja vlasnika tih podataka.
 • Ne koristimo automatizirane obrade i donošenje odluka niti profiliranje.
 • Osobne podatke ne prenosimo izvan EU-a/EEA-e.
 • Osobne podatke ne upotrebljavamo u svrhe koje nisu navedene.
 • Kontinuirano osiguravamo da su osobni podaci sigurno pohranjeni.

Važno je pročitati ovu našu Politiku privatnosti pa se nadamo da ćete izdvojiti vrijeme kako biste je pročitali. Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.

Ako budete, nakon što ih pročitate, imali pitanja o zaštiti osobnih podataka ili nam želite prenijeti svoje ideje i preporuke, molimo obratite nam se putem kontakata Službenika za zaštitu podataka:

Službenik za zaštitu podataka
e-mail: eduka.savjet@hotmail.com
mob: 095 9044 867

Ova Politika privatnosti, kao i naša internetska stranica, dizajnirana je sa svrhom osiguranja visoke razine zaštite vaših osobnih podataka te će se kontinuirano ažurirati i unaprjeđivati.

Ova Politika privatnosti ažurirana je 21.02.2021. godine.

Voditelj obrade

Waldorfska škola u Zagrebu nastupa u odnosu na osobne podatke naših učenika, roditelja ili skrbnika te gostiju i posjetitelja u ulozi voditelja obrade, koji određuje svrhe i načine obrade vaših osobnih podataka te se brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti vaših osobnih podataka. Voditelj obrade vaših osobnih podataka putem ove mrežne stranice je:

WALDORFSKA ŠKOLA U ZAGREBU
Jakuševačka 6
10000 Zagreb

Kako i koje vaše podatke prikupljamo?

a) Podaci koji se tiču učenika, roditelja i skrbnika učenika te zaposlenika škole

U skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i podzakonskim propisima, djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja obavlja se kao javna služba. Na osnovi javnih ovlasti Škola između ostalog obavlja sljedeće poslove:

 • Upise u Školu i ispise iz Škole vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
 • Vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencija o vrednovanju i ocjenjivanju, kao i vođenje evidencija o učeničkim postignućima kako u učionicama tako i tijekom nastave na daljinu
 • Izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o istima
 • Izdavanje javnih isprava i drugih potvrda
 • Upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u zajednički upisnik školskih ustanova u elektroničkom obliku – e-Matica, za koju obradu je Ministarstvo znanosti i obrazovanja voditelj obrade, dok je istovremeno Škola voditelj obrade za osobne podatke kojima sama raspolaže te pri tom prikuplja, obrađuje, pohranjuje osobne podatke:
  • Zaposlenika Škole
  • Učenika Škole i njihovih nositelja roditeljske odgovornosti
  • Članova Školskog odbora i Vijeća roditelja
  • Kandidata koji sudjeluju u natječajnom postupku zapošljavanja
  • Vanjskih suradnika

u skladu s načinima i rokovima određenima Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i podzakonskim propisima te ih u određenim slučajevima i javno objavljuje na web stranicama Škole.

Osobni podaci naših učenika, uključujući i fotografije i audio i video zapise, prikupljeni u sklopu aktivnosti naše Škole u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada Škole javno se objavljuju na školskim web stranicama i školskim stranicama na društvenim mrežama, temeljem prethodno dane privole nositelja roditeljske odgovornosti.

Pored toga u Teams aplikaciji obavještavaju se učenici i učitelji te roditelji o početku nastave na daljinu te načinu i uvjetima provođenja iste. Škola je zaštitila te podatke na način da je ulazak u Teams aplikaciju ograničila samo na osobe koje posjeduju korisničko ime i zaporku.

b) Video-nadzor

Škola može koristi i sustav video nadzora u svrhu zaštite imovine i sigurnosti učenika, zaposlenika i posjetitelja Škole. Njime se nadzire isključivo prihvatljivi prostor unutar Škole ili školskog dvorišta, čiji su perimetri kamera označeni jasno vidljivim obavijestima. Snimke video nadzora pohranjuju se na najduže šest mjeseci od dana nastanka.

c) Web stranica

Iako možete koristiti web stranicu Škole bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate putem našeg kontakt obrasca ili izravno putem naših e-mail adresa, Škola prikuplja informacije o vama. Informacije koje ispunite (osobne informacije kao što su vaše ime i prezime, adresa e-pošte) ili pošaljete izravnom e-mail porukom bit će obrađene i pohranjene kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaš zahtjev. Škola neće dijeliti vaše osobne podatke s bilo kojom trećom stranom niti dopustiti pristup vašim podacima od strane trećih osoba. Podaci će biti korišteni isključivo u svrhe daljnjeg kontaktiranja vas i odgovora na vaš upit.

Ako ste mlađi od 16 godina morate priložiti suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti prije davanja osobnih podataka. Škola putem vlastite web stranice svjesno ne prikuplja osobne podatke djece mlađe od 16 godina bez odgovarajućeg pristanka nositelja roditeljske odgovornosti. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo da nam ne šaljete nikakve osobne podatke, uključujući svoje ime, adresu, broj telefona ili email adresu e-pošte bez pristanka svojih roditelja ili skrbnika. U svakom slučaju u kojem spoznamo da smo prikupili ili primili osobne podatke djeteta mlađeg od 16 godina, a bez privole nositelja roditeljske odgovornosti, takve podatke ćemo bez vremenske odgode obrisati. Ukoliko raspolažete informacijom da su do nas došli takvi podaci, molimo kontaktirajte naše službenika za zaštitu osobnih podataka.

Naše web stranice mogu sadržavati poveznice na druge web stranice i stranice na društvenim mrežama te se na njih ne odnosi naša Politika privatnosti. Preporučujemo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake web stranice i društvene mreže koju posjetite, a posebno one gdje ostavljate svoje podatke.

d) Ovlašteni vanjski izvršitelji obrade

Pristup vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka u ime Škole na temelju naših izričitih uputa i putem sklopljenih ugovora koji osiguravaju visoku razinu zaštite osobnih podataka. Ti su poslovni suradnici obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovom Politikom, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka. U okviru svog djelovanja Škola koristi usluge tvrtki u svojstvu izvršitelja obrada koji obrađuju osobne podatke zaposlenika, učenika, nositelja roditeljske odgovornosti, računovodstvo i pravne usluge, usluge gostiju i posjetitelja za svrhe ispunjenja zakonskih obveza iz područja odgoja i obrazovanja, IT podrške, održavanja sustava video-nadzora te sigurne pohrane i obrade dokumentacije, kao i u svrhu provođenja aktivnosti u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom Škole.

Dio podataka razmjenjujemo i ustupamo temeljem zakonskih obveza tijelima javne vlasti poput Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, CARNeta, Sveučilišnog računskog centra (SRCE) i slično.

Davanje pristupa podacima drugim pravnim ili fizičkim osobama uvijek je ograničeno na mjeru nužnu za postizanje svrhe za koju su podaci prikupljeni te se provodi sukladno važećoj regulativi. Istovremeno vam jamčimo da u sklopu naših obrada osobnih podataka ne dolazi do njihovog prijenosa u treće zemlje izvan područja Europske unije.

Informacijska sigurnost

Kada Škola prikuplja informacije o vama, ona osigurava da su vaši osobni podaci zaštićeni od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili se na drugi način obrađuju. To se provodi kroz odgovarajuće profesionalne tehničke mjere i pomno birane poslovne partnere koji osiguravaju najvišu razinu sigurnosti obrada podataka.

Vaša prava

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu:

 • Pristupa svim osobnim podacima koje je Škola prikupila o vama
 • Ispravljanja osobnih podataka koje Škola ima o vama,
 • Brisanja osobnih podataka koje je Škola prikupila o vama,
 • Ograničavanja obrade vaših osobnih podataka od strane Škole,
 • Prigovora na obradu vaših osobnih podataka od strane Škole ili
 • Zahtjeva za vašim osobnim podacima koje Škola ima, u svrhu prijenosa trećoj strani

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite slobodni to učiniti:

 • osobnim dolaskom radnim danom u vremenu od 07:00 do 15:00 sati u tajništvo Škole

ili

 • preporučenim pismom na adresu Waldorfska škola u Zagrebu, Jakuševečka 6, Zagreb

Škola će na zaprimljen zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka istoga. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde identiteta pošiljatelja Škola će biti slobodna zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADLEŽNOM TIJELU

U svakom trenutku moguće je uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita.

Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)
Fra Grge Martića 14
HR – 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4609 000
Fax: +385 1 4609 099
e-mail: azop@azop.hr

SKINI POLITIKU PRIVATNOSTI

Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.