+385 (0)1 6609 609

Zemljopis

Zemljopis je nastavni predmet u kojemu se povezuju sadržaji povijesti, biologije, astronomije, etnologije (poznavanje kulture pojedinih naroda), literature, umjetnosti i glazbe. Pored upoznavanja različitih dimenzija života naroda širom svijeta i njihove povezanosti s geografskim obilježjima učenici trebaju postepeno usvajati (sve točnije) predodžbe konkretnih prostora u svemiru. Zemlja je dio svemira i zato učenik treba upoznati ovisnost Zemlje o svemirskom prostoru i utjecajima iz svemira (osnove astronomije). Razumijevanje planeta Zemlje, kao dijela svemira kojemu čovjek pripada temelj je za razvoj osjećaja odgovornosti za Zemlju, za razumijevanje međuovisnosti pojava u svemiru i za razumijevanje međiovisnosti čovjeka i okoline.

Nastavom zemljopisa treba poticati i razvijati kod učenika višestruke interese spram svijeta koji učenika okružuje i poticati i razvijati odvažnost da u njemu djelatno (aktivno) sudjeluje.

Nastava zemljopisa treba utjecati na moralni razvoj učenika; poglavito treba pridonijeti razvoju osjećaja upućenosti naroda na zajednički život i nužnosti međusobne gospodarske pomoći. Upoznavanje geografskih obilježja pojedinih prostora i njihovih kulturnih značajki treba omogućiti učeniku iskustvo (posredno i neposredno) kulturnih kontakata i kulturne razmjene (multikulturalnost, učenje jednih od drugih).

U tom smislu nastavi zemljopisa pripada mjesto središnjeg nastavnog predmeta za razvijanje humanosti i partnerstva s prirodom.

Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.