+385 (0)1 6609 609

Drugi razred

Naslovnica >Osnovna škola >Drugi razred

Hrvatski jezik

U drugom razredu se usavršava pisanje i čitanje, prepoznavanje napisane riječi, analiza riječi, samostalno pisanje kraćih riječi na školsku ploču.U dijelu pričanja dolaze basne i legende, kod čitanja i pisanja treba dijete naučiti pisati jednu rečenicu (sintetički) isto tako kao i jednu rečenicu analizirati, u pisanju se pored velikih uvode i mala slova.

1. Upoznavanje jezičnih pravilnosti i jezični odgoj

Književnost

Provjeravanje stupnja poznavanja slova kojima učenik vlada, sposobnost za razgovor, sloboda govora sa i pred drugima, rječnik učenika, načini na koje učenik oblikuje rečenice.

 • basne, legende i zagonetke: slušanje, oponašanje i izražavanje stilova koji se znatno razlikuju od jezika bajki
 • jezgrovitost i jasnoća, potreba promišljanja-basne i zagonetke
 • protuteža u osjećajnom prikazu života i djela svetaca (npr. sv. Martin, sv. Nikola, sv. Kristofor, sv. Roko, sv. Juraj, sv. Franjo Asiški)
 • jezične i ritmičke igre
 • pojava prve čitanke za učenike
 • deklamiranje i recitiranje pjesama u svezi sa svetkovinama, godišnjim dobima (dio tekstova su učenicima vec usmeno poznate recitacije iz ritmičkog dijela nastave), epohalnim temama, basnama i legendama

2. Pismeno i usmeno izražavanje (jezično izražavanje)

razgovor

 • razgovor o dječjoj svakodnevnici
 • pravila učtivog ophođenja
 • vježbanje slušanja postavljanja pitanja i odgovaranja na postavljena pitanja

pripovijedanje

 • vježbanje pripovijedanja i prepričavanja (sažetost i bogatstvo izraza)
 • vježbanje u opisivanju uporišnih točaka u pripovijedanju

čitanje

 • glasno čitanje s naglascima i intonacijom, stankom i brzinom

pisanje

 • utvrđivanje i proširivanje sadržaja prvog razreda
 • usvajanje i provjeravanje sposobnosti pisanja
 • ovladavanje prostorom za pisanje
 • prepisivanje riječi i rečenica (velika i mala tiskana slova, velika i mala pisana slova)
 • ovladavanje prostorom za pisanje
 • prepisivanje riječi i rečenica (velika i mala tiskana slova, velika i mala pisana slova)
 • stvaranje samostalnih rečenica prema slici, predmetu, riječi mirisu i opipu
 • prepoznavanje radnih riječi, opisnih riječi i onih kojima se nešto imenuje
 • razlikovanje samoglasnika i suglasnika
 • pisanje brojeva riječima

Teme: izgled životinja i pojedinosti njihova izgleda, izgled cvijeća i drveća, izgled osoba, blagdani i svetkovine, godišnja doba

Literatura:

 • J. Streit: Hoću biti tvoj brat - pripovijesti o svecima
 • J. Streit: Priče o životinjama
 • V. Nazor: Legenda o sv. Kristoferu
 • J. Antolovic: S duhovnim velikanima
 • T. Celanski: Životopis sv. Franje Asiškog
 • E. Klein: Priče
 • Antologija hrvatske dječje poezije
 • S. Femenic: Puž na ljetovanju
 • Basne: Ezop, La Fontaine, Leonardo, Goethe, Lessing
 • Hrvatska čitanka 2 (izbor)
 • Moj Hrvatski 2 (izbor)

Matematika

Ciljevi

 • vježbe računanja u brojevnom prostoru do 100
 • usvajanje tablice množenja
 • usvajanje pojmova desetice i jedinice
 • poticanje na maštovitost u rješavanju zadataka
 • poticanje urednosti, točnosti i preciznosti u pisanju i govoru

Nastavni sadržaji

1. nastavna epoha: RAČUNANJE U BROJEVNOM PROSTORU DO 50

 • vježbe zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja
 • tablica množenja do 5x5

2. nastavna epoha: RAČUNANJE U BROJEVNOM PROSTORU DO 100

 • vježbanje zbrajanja, množenja, oduzimanja i dijeljenja
 • uspoređivanje brojeva, predhodnik, sljedbenik
 • tablica množenja do 10x10

3. nastavna epoha: VJEŽBANJE

 • Vježbanje, ponavljanje i produbljivanje nastavnih sadržaja
 • usvajanje pojma dekadskog mjesta (jedinice, desetice)

Poznavanje prirode i društva

Ciljevi

Na putu od općeg prema posebnom čovjek stoji sve više i više u svome odnosu prema prirodnim carstvima, elementima i godišnjem ritmu u centru nastave: učenik treba doživjeti/iskusiti. Kako čovjek njeguje prirodu - kakav je godišnji čovjekov ritam.

Sadržaji nastave:

1.nastavna epoha: ODNOS ČOVJEKA PREMA ZEMLJI I PREMA VREMENU

  • voćke
  • cvijeće
  • povrće
  • trava, zelenilo
  • ptice, leptiri, pčele
  • kompost kao oživljena zemlja
  • kiša i zalijevanje
  • sunce i sijene
  • četiri vjetra (strane svijeta)
  • priče, pjesme, igre na tu temu.
  • 12 mjeseci tijekom godine; sunce i mjesec u bajkama, pričama i pripovijestima
  • tjedan: dani u tjednu; radni tjedan
  • Dan: tijek dana i sati; price, pjesmice i igre na tu temu

Napomena: kao dodatak epohi predmetne nastave trebala bi svaka glavna nastava početi sa tim da djeca ispričaju što im se na putu do škole, u školskom vrtu itd. desilo i što su susreli i što se u prirodi desilo. U svijetu se udomaćiti je jedna dnevna tema i zahtjev koji se ne može ograničiti samo na nastavom ograniceno vrijeme (na vrijeme u nastavi).

Strani jezici

Ciljevi

Jezik se na ovom razvojnom stupnju i dalje uči neposredno iz slušanja i živog govora te je cilj nastave stranog jezika potaknuti na aktivno slušanje i na želju da se pjeva, igra i govori na engleskom/njemačkom jeziku. Osim toga učenik treba steći sigurnost u izgovoru glasova kojih nema u materinjem jeziku te upoznati se s dvojnostima i kontrastima.
Koristeći elemente neverbalne komunikacije (geste, pokrete, pjesmice uz igre prstima, pjesmice uz pokrete ili igre s pjevanjem) učeniku treba olakšati usvajanje pravilnije artikulacije i boljeg pamćenja, Kroz priče, rime i igre djeca, putem stranog jezika, na novi način upoznaju svijet oko sebe.
Nastava treba nuditi mogućnost i ohrabrivati učenika u samostalnom izražavanju na engleskom/njemačkom. Stjecanju sigurnosti u sebe pomaže zborno govorenje i recitiranje, kao i rad s lutkama. Komunikacijske igre i igre u krugu pružaju još i dodatni odgojno-socijalni element. Kroz umjetničko, bajke i pjesme gradi se, u najširem smislu, svijet djetetovih čuvstava i volje.

Nastavni sadržaji

Usvajanje fraza, vokabulara i doživljaj situacijske uporabe jezika u svezi sa slijedećim temama:

 • nadopuna sadržaja glavne nastave (matematika i tablica množenja), engleskim/njemačkim brojalicama i igrama,
 • sukladno ritmu godine i godišnjih svečanosti, igranje tradicionalnih engleskih igara,
 • pjesmice i kratke priče tipične za neku svetkovinu ili godišnje doba (kulturni kontekst jezika)
 • uvodi se i sve više dobiva na značenju pričanje/razgovor na stranom jeziku
 • predstavljanje i upoznavanje, pozdravi,
 • izražavanje osjećaja (čudenje, iznenađenje, itd.)
 • izražavanje radnje (sadašnje, prošle)
 • dalje orijentacija u vremenu i vokabular iz te tematike
 • brojevi do 100
 • kazivanje vremena (koliko je sati? )
 • učenikov dom i obitelj, događaji u obitelji; razred, događaji u razredu (kratke samostalne rečenice)
 • pričanje kratkih priča (vezanih za kulturu, za život vršnjaka u stranoj zemlji i slično)

Način rada: oponašanje, zborno recitiranje, pjevanje, didaktičke igre, kazalište lutaka, pričanje kratkih priča s puno elemenata neverbalne komunikacije. Pri tom će učitelj koristiti živu riječ, pentatonsku flautu, pentatonski ksilofon, udaraljke, predmete iz svakodnevnog života.

Likovna kultura

Ciljevi

Nastava se usmjerava na:

 • duševno djelovanje u odnosu na kvalitetu i simetriju boja
 • osposobljavanje učenika da prepozna: koji zvukovi boja su samostalni, dodatni, suprostavljeni, a koji imaju izjednačavajući karakter

Nastavni sadržaji

Doživljavanje unutarnjeg karaktera boja (kao duševnog djelovanja):

 • karakteristicnog: crvene i žute, žute i plave, plave i crvene, narančaste i zelene, zelene i ljubičaste, ljubičaste i narančaste
 • komplementarnog: crvena i zelena, žuta i ljubičasta, plava i narančasta,
 • bezkarakternog: žuta i narančasta, narančasta i crvena, crvena i ljubičasta, ljubičaste i plave, žute i zelene, plave i zelene

Risanje formi

Preko risanja formi treba dalje razvijati mišljenje ucenika, ali tako da je naglasak na procesu promatranju i uocavanja oblika. Ucenik treba razviti predodžbu od nepotpunog do potpunog oblika i to poglavito kroz samostalnu aktivnost djeteta - nadopunjavanje nepotpunih oblika.

Nastavni sadržaji:

Sadržaji nastave risanja formi se strukturiraju u dvije nastavne epohe:

 • pojmi crtu kao trag kretanja, a ne kao obuhvat (nacrt) jednog predmeta
 • intuitivno razumije kvalitativnu razliku između pravih i krivih crta i figura (u ravnim crtama dijete doživljava koncentraciju a kod zakrivljenih oblika dinamiku)

Nastava risanja formi se organizira u dvije, međusobno povezane nastavne epohe:

 • nastavna epoha: Horizontalne i verikalne simetrije
 • nastavna epoha: Dijagonalna simetrija i promjena formi
  • vježbanje horizontalne i vertikalne simetrije (zrcalske forme)
  • vježbanje dijagonalne simetrije
  • promjena formi: simetrično-kutne forme mjenjaju se u okrugle u obrnuto

Glazbena kultura

Ciljevi:

 • ono što je započeto u prvom razredu se nastavlja, a nastava se više orijentira na ritmički elemenat
 • intenziviranje ritmičkog elementa: ritam treba biti doživljen kao komponenta melosa, posebno agogički putem ritma oblikovati disanje

Nastavni sadržaji

 • I dalje se muzicira u okviru pentatonske ljestvice ali se sada opseg melodije krece u okviru oktave s latentnom vezom s "temeljnim tonovima" (e/g). Pocetni doživljaj svjetlo-tamno kod tonova povezuje se sa prostornim doživljajem: gore-dolje.
 • Djeca se susreću s prvim grupnim instrumentalnim radom gdje se vježba izmjena vlastite aktivnosti i slušanja. Instrumenti: lira, pentatonska flauta, udaraljke, triangl, štapici, def, metalofon (samo tonovi pentatonskog niza), violina, viola, violončelo.

Euritmija

Ciljevi:
Oslanjajući se na glavnu nastavu sada se kao polazišna točka uvježbavaju manje basne i legende o svecima. Pritom se mogu vježbati i produbiti najrazličitije vrste koraka.

Nastavni sadržaji

 • pracenje svetkovina tijekom godine
 • poetski obradene basne izražene euritmijski
 • vježbanje oblika: krug, pravac, te dva kruga
 • vježbanje oblika: "od točke do točke", odnosno "točka oko točke do točke"
 • vježbanje jednog nasuprot drugomu, npr. pedagoške vježbe kao "Ja i ti", "Mi"
 • navedeni ritmicki dio izraden glazbeno: mali plesovi u dva kruga i jedni naspram drugih
 • vježbe spretnosti

Ručni rad

Ciljevi:
Nastava ručnog rada u drugom razredu nastavlja razvijanje onih vještina koje su postavljene kao osnova tijekom prvog razreda, ali se podiže na višu razinu razvoja fine motorike i djelovanja na njegovanje/kultiviranje/harmoniziranje (a ne mijenjanje) učenikova temperamenta. U tu svrhu se uvodi kukičanje, gdje se izmjenom "prazne" i "pune" očice može djelovati na skladnost temperamenta.

Nastavni sadržaji

 • kukičanje kukicom: lančić i niski štapići
 • uvodi se jednostavno tkanje (štapicima ili na kartonu)
 • nastavlja se s pletenjem: pletenje tanjim iglama
 • nastavlja se sa slobodnim vezom

motivi: mreža za loptu, omoti za svirala, male torbice, podmetaci za lonce i sl.

Religijska kultura

 • Ciljevi:ponuditi djeci hranu za njima prirodno date snage poštovanja i predanosti
 • poticati osjetljivost i budnost za zamje}ivanje djelovanja božanskog u prirodi

Nastavni sadržaji

 • legende o svecima
 • pripovijesti o anđelu čuvaru

Tjelesni odgoj

Prva dva razreda čine jednu cjelinu u kojoj se igre još često vezuju uz sliku, uz priču. Dijete je naglašeno vođeno, najčešće u formi kola.

Nastavni zadaci i sadržaji

Cilj je da djeca uz napredovanje na motoričkoj razini, dobiju osjećaj i za socijalnost u igri, za orijentaciju u jednostavnim igrama, koje su u obliku kruga i vezane su na izgovorenu riječ ili ritam. Također, vježba se i niz ritmičkih igara, s pljeskanjem, poskocima itd., čiji je cilj kroz igru unijeti više svijesti u koordinaciju udova.

Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.