+385 (0)1 6609 609

Drugi razred

Naslovnica >Osnovna škola >Drugi razred

Hrvatski jezik

U drugom razredu se usavršava pisanje i čitanje, prepoznavanje napisane riječi, analiza riječi, samostalno pisanje kraćih riječi na školsku ploču.U dijelu pričanja dolaze basne i legende, kod čitanja i pisanja treba dijete naučiti pisati jednu rečenicu (sintetički) isto tako kao i jednu rečenicu analizirati, u pisanju se pored velikih uvode i mala slova.

1. Upoznavanje jezičnih pravilnosti i jezični odgoj

Književnost

Provjeravanje stupnja poznavanja slova kojima učenik vlada, sposobnost za razgovor, sloboda govora sa i pred drugima, rječnik učenika, načini na koje učenik oblikuje rečenice.

 • basne, legende i zagonetke: slušanje, oponašanje i izražavanje stilova koji se znatno razlikuju od jezika bajki
 • jezgrovitost i jasnoća, potreba promišljanja-basne i zagonetke
 • protuteža u osjećajnom prikazu života i djela svetaca (npr. sv. Martin, sv. Nikola, sv. Kristofor, sv. Roko, sv. Juraj, sv. Franjo Asiški)
 • jezične i ritmičke igre
 • pojava prve čitanke za učenike
 • deklamiranje i recitiranje pjesama u svezi sa svetkovinama, godišnjim dobima (dio tekstova su učenicima vec usmeno poznate recitacije iz ritmičkog dijela nastave), epohalnim temama, basnama i legendama

2. Pismeno i usmeno izražavanje (jezično izražavanje)

razgovor

 • razgovor o dječjoj svakodnevnici
 • pravila učtivog ophođenja
 • vježbanje slušanja postavljanja pitanja i odgovaranja na postavljena pitanja

pripovijedanje

 • vježbanje pripovijedanja i prepričavanja (sažetost i bogatstvo izraza)
 • vježbanje u opisivanju uporišnih točaka u pripovijedanju

čitanje

 • glasno čitanje s naglascima i intonacijom, stankom i brzinom

pisanje

 • utvrđivanje i proširivanje sadržaja prvog razreda
 • usvajanje i provjeravanje sposobnosti pisanja
 • ovladavanje prostorom za pisanje
 • prepisivanje riječi i rečenica (velika i mala tiskana slova, velika i mala pisana slova)
 • ovladavanje prostorom za pisanje
 • prepisivanje riječi i rečenica (velika i mala tiskana slova, velika i mala pisana slova)
 • stvaranje samostalnih rečenica prema slici, predmetu, riječi mirisu i opipu
 • prepoznavanje radnih riječi, opisnih riječi i onih kojima se nešto imenuje
 • razlikovanje samoglasnika i suglasnika
 • pisanje brojeva riječima

Teme: izgled životinja i pojedinosti njihova izgleda, izgled cvijeća i drveća, izgled osoba, blagdani i svetkovine, godišnja doba

Literatura:

 • J. Streit: Hoću biti tvoj brat - pripovijesti o svecima
 • J. Streit: Priče o životinjama
 • V. Nazor: Legenda o sv. Kristoferu
 • J. Antolovic: S duhovnim velikanima
 • T. Celanski: Životopis sv. Franje Asiškog
 • E. Klein: Priče
 • Antologija hrvatske dječje poezije
 • S. Femenic: Puž na ljetovanju
 • Basne: Ezop, La Fontaine, Leonardo, Goethe, Lessing
 • Hrvatska čitanka 2 (izbor)
 • Moj Hrvatski 2 (izbor)

Matematika

Ciljevi

 • vježbe računanja u brojevnom prostoru do 100
 • usvajanje tablice množenja
 • usvajanje pojmova desetice i jedinice
 • poticanje na maštovitost u rješavanju zadataka
 • poticanje urednosti, točnosti i preciznosti u pisanju i govoru

Nastavni sadržaji

1. nastavna epoha: RAČUNANJE U BROJEVNOM PROSTORU DO 50

 • vježbe zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja
 • tablica množenja do 5x5

2. nastavna epoha: RAČUNANJE U BROJEVNOM PROSTORU DO 100

 • vježbanje zbrajanja, množenja, oduzimanja i dijeljenja
 • uspoređivanje brojeva, predhodnik, sljedbenik
 • tablica množenja do 10x10

3. nastavna epoha: VJEŽBANJE

 • Vježbanje, ponavljanje i produbljivanje nastavnih sadržaja
 • usvajanje pojma dekadskog mjesta (jedinice, desetice)

Poznavanje prirode i društva

Ciljevi

Na putu od općeg prema posebnom čovjek stoji sve više i više u svome odnosu prema prirodnim carstvima, elementima i godišnjem ritmu u centru nastave: učenik treba doživjeti/iskusiti. Kako čovjek njeguje prirodu - kakav je godišnji čovjekov ritam.

Sadržaji nastave:

1.nastavna epoha: ODNOS ČOVJEKA PREMA ZEMLJI I PREMA VREMENU

  • voćke
  • cvijeće
  • povrće
  • trava, zelenilo
  • ptice, leptiri, pčele
  • kompost kao oživljena zemlja
  • kiša i zalijevanje
  • sunce i sijene
  • četiri vjetra (strane svijeta)
  • priče, pjesme, igre na tu temu.
  • 12 mjeseci tijekom godine; sunce i mjesec u bajkama, pričama i pripovijestima
  • tjedan: dani u tjednu; radni tjedan
  • Dan: tijek dana i sati; price, pjesmice i igre na tu temu

Napomena: kao dodatak epohi predmetne nastave trebala bi svaka glavna nastava početi sa tim da djeca ispričaju što im se na putu do škole, u školskom vrtu itd. desilo i što su susreli i što se u prirodi desilo. U svijetu se udomaćiti je jedna dnevna tema i zahtjev koji se ne može ograničiti samo na nastavom ograniceno vrijeme (na vrijeme u nastavi).

Strani jezici

Ciljevi

Jezik se na ovom razvojnom stupnju i dalje uči neposredno iz slušanja i živog govora te je cilj nastave stranog jezika potaknuti na aktivno slušanje i na želju da se pjeva, igra i govori na engleskom/njemačkom jeziku. Osim toga učenik treba steći sigurnost u izgovoru glasova kojih nema u materinjem jeziku te upoznati se s dvojnostima i kontrastima.
Koristeći elemente neverbalne komunikacije (geste, pokrete, pjesmice uz igre prstima, pjesmice uz pokrete ili igre s pjevanjem) učeniku treba olakšati usvajanje pravilnije artikulacije i boljeg pamćenja, Kroz priče, rime i igre djeca, putem stranog jezika, na novi način upoznaju svijet oko sebe.
Nastava treba nuditi mogućnost i ohrabrivati učenika u samostalnom izražavanju na engleskom/njemačkom. Stjecanju sigurnosti u sebe pomaže zborno govorenje i recitiranje, kao i rad s lutkama. Komunikacijske igre i igre u krugu pružaju još i dodatni odgojno-socijalni element. Kroz umjetničko, bajke i pjesme gradi se, u najširem smislu, svijet djetetovih čuvstava i volje.

Nastavni sadržaji

Usvajanje fraza, vokabulara i doživljaj situacijske uporabe jezika u svezi sa slijedećim temama:

 • nadopuna sadržaja glavne nastave (matematika i tablica množenja), engleskim/njemačkim brojalicama i igrama,
 • sukladno ritmu godine i godišnjih svečanosti, igranje tradicionalnih engleskih igara,
 • pjesmice i kratke priče tipične za neku svetkovinu ili godišnje doba (kulturni kontekst jezika)
 • uvodi se i sve više dobiva na značenju pričanje/razgovor na stranom jeziku
 • predstavljanje i upoznavanje, pozdravi,
 • izražavanje osjećaja (čudenje, iznenađenje, itd.)
 • izražavanje radnje (sadašnje, prošle)
 • dalje orijentacija u vremenu i vokabular iz te tematike
 • brojevi do 100
 • kazivanje vremena (koliko je sati? )
 • učenikov dom i obitelj, događaji u obitelji; razred, događaji u razredu (kratke samostalne rečenice)
 • pričanje kratkih priča (vezanih za kulturu, za život vršnjaka u stranoj zemlji i slično)

Način rada: oponašanje, zborno recitiranje, pjevanje, didaktičke igre, kazalište lutaka, pričanje kratkih priča s puno elemenata neverbalne komunikacije. Pri tom će učitelj koristiti živu riječ, pentatonsku flautu, pentatonski ksilofon, udaraljke, predmete iz svakodnevnog života.

Likovna kultura

Ciljevi

Nastava se usmjerava na:

 • duševno djelovanje u odnosu na kvalitetu i simetriju boja
 • osposobljavanje učenika da prepozna: koji zvukovi boja su samostalni, dodatni, suprostavljeni, a koji imaju izjednačavajući karakter

Nastavni sadržaji

Doživljavanje unutarnjeg karaktera boja (kao duševnog djelovanja):

 • karakteristicnog: crvene i žute, žute i plave, plave i crvene, narančaste i zelene, zelene i ljubičaste, ljubičaste i narančaste
 • komplementarnog: crvena i zelena, žuta i ljubičasta, plava i narančasta,
 • bezkarakternog: žuta i narančasta, narančasta i crvena, crvena i ljubičasta, ljubičaste i plave, žute i zelene, plave i zelene

Risanje formi

Preko risanja formi treba dalje razvijati mišljenje ucenika, ali tako da je naglasak na procesu promatranju i uocavanja oblika. Ucenik treba razviti predodžbu od nepotpunog do potpunog oblika i to poglavito kroz samostalnu aktivnost djeteta - nadopunjavanje nepotpunih oblika.

Nastavni sadržaji:

Sadržaji nastave risanja formi se strukturiraju u dvije nastavne epohe:

 • pojmi crtu kao trag kretanja, a ne kao obuhvat (nacrt) jednog predmeta
 • intuitivno razumije kvalitativnu razliku između pravih i krivih crta i figura (u ravnim crtama dijete doživljava koncentraciju a kod zakrivljenih oblika dinamiku)

Nastava risanja formi se organizira u dvije, međusobno povezane nastavne epohe:

 • nastavna epoha: Horizontalne i verikalne simetrije
 • nastavna epoha: Dijagonalna simetrija i promjena formi
  • vježbanje horizontalne i vertikalne simetrije (zrcalske forme)
  • vježbanje dijagonalne simetrije
  • promjena formi: simetrično-kutne forme mjenjaju se u okrugle u obrnuto

Glazbena kultura

Ciljevi:

 • ono što je započeto u prvom razredu se nastavlja, a nastava se više orijentira na ritmički elemenat
 • intenziviranje ritmičkog elementa: ritam treba biti doživljen kao komponenta melosa, posebno agogički putem ritma oblikovati disanje

Nastavni sadržaji

 • I dalje se muzicira u okviru pentatonske ljestvice ali se sada opseg melodije krece u okviru oktave s latentnom vezom s "temeljnim tonovima" (e/g). Pocetni doživljaj svjetlo-tamno kod tonova povezuje se sa prostornim doživljajem: gore-dolje.
 • Djeca se susreću s prvim grupnim instrumentalnim radom gdje se vježba izmjena vlastite aktivnosti i slušanja. Instrumenti: lira, pentatonska flauta, udaraljke, triangl, štapici, def, metalofon (samo tonovi pentatonskog niza), violina, viola, violončelo.

Euritmija

Ciljevi:
Oslanjajući se na glavnu nastavu sada se kao polazišna točka uvježbavaju manje basne i legende o svecima. Pritom se mogu vježbati i produbiti najrazličitije vrste koraka.

Nastavni sadržaji

 • pracenje svetkovina tijekom godine
 • poetski obradene basne izražene euritmijski
 • vježbanje oblika: krug, pravac, te dva kruga
 • vježbanje oblika: "od točke do točke", odnosno "točka oko točke do točke"
 • vježbanje jednog nasuprot drugomu, npr. pedagoške vježbe kao "Ja i ti", "Mi"
 • navedeni ritmicki dio izraden glazbeno: mali plesovi u dva kruga i jedni naspram drugih
 • vježbe spretnosti

Ručni rad

Ciljevi:
Nastava ručnog rada u drugom razredu nastavlja razvijanje onih vještina koje su postavljene kao osnova tijekom prvog razreda, ali se podiže na višu razinu razvoja fine motorike i djelovanja na njegovanje/kultiviranje/harmoniziranje (a ne mijenjanje) učenikova temperamenta. U tu svrhu se uvodi kukičanje, gdje se izmjenom "prazne" i "pune" očice može djelovati na skladnost temperamenta.

Nastavni sadržaji

 • kukičanje kukicom: lančić i niski štapići
 • uvodi se jednostavno tkanje (štapicima ili na kartonu)
 • nastavlja se s pletenjem: pletenje tanjim iglama
 • nastavlja se sa slobodnim vezom

motivi: mreža za loptu, omoti za svirala, male torbice, podmetaci za lonce i sl.

Religijska kultura

 • Ciljevi:ponuditi djeci hranu za njima prirodno date snage poštovanja i predanosti
 • poticati osjetljivost i budnost za zamje}ivanje djelovanja božanskog u prirodi

Nastavni sadržaji

 • legende o svecima
 • pripovijesti o anđelu čuvaru

Tjelesni odgoj

Prva dva razreda čine jednu cjelinu u kojoj se igre još često vezuju uz sliku, uz priču. Dijete je naglašeno vođeno, najčešće u formi kola.

Nastavni zadaci i sadržaji

Cilj je da djeca uz napredovanje na motoričkoj razini, dobiju osjećaj i za socijalnost u igri, za orijentaciju u jednostavnim igrama, koje su u obliku kruga i vezane su na izgovorenu riječ ili ritam. Također, vježba se i niz ritmičkih igara, s pljeskanjem, poskocima itd., čiji je cilj kroz igru unijeti više svijesti u koordinaciju udova.

Drugi članci iz Osnovna škola

Prvi razred
Drugi razred
Treći razred
Četvrti razred
Peti razred
Šesti razred

Waldorfski Anđeli

Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.