+385 (0)1 6609 609

Natječaj - Spremačica

Naslovnica >Otvoreni natječaji >Natječaj - Spremačica

Waldorfska škola u Zagrebu

Zagreb, Jakuševečka 6.

Objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:

SPREMAČA/ICU
- na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelja/ice

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba o završenoj osnovnoj školi) - preslika</li
  • domovnicu - preslika
  • rodni list - preslika
  • potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012.,94./13. i 132./14.) ne stariju od 6 mjeseci
  • dokaz o prethodnom radnom stažu (elektronički zapis iz e-mrovinskog ili potvrda HZMIO)

Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja i natječaj traje od 05.10.2020. do 13.10.2020. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom ili osobno na adresu Škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

SKINI NATJEČAJ U PDF-u

Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.