+385 (0)1 6609 609
+385 (0)1 6609 609

Tijela škole

Naslovnica >O nama >Tijela škole

Školski odbor

Školski odbor ima sedam ( 7 ) članova.

Članove Školskog odbora imenuje Osnivač i to:
- dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika prema prijedlogu Učiteljskog vijeća
- dva člana iz reda roditelja učenika koji nisu radnici Škole prema prijedlogu Vijeća roditelja
- tri člana od strane Osnivača.

Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od dvije godine i mogu biti ponovo imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.

Članovi Školskog odbora:
Maja Grubišić - predsjednica ŠO - predstavnica osnivača WUZ-a
Ivana Vukelić Bonifačić – podpredsjednica ŠO - predstavnica osnivača WUZ-a
Karmen Preskar - predstavnica osnivača WUZ-a
Marica Čilaš Mikulić | Lovro Valčić - predstavnici iz Vijeća roditelja
Julija Radičević | Ljubica Južvak - predstavnice iz Učiteljskog vijeća

Vijeće roditelja

U Školi se ustrojava Vijeće roditelja radi ostvarivanja interesa učenika te sudjelovanja roditelja/skrbnika u ostvarivanju ciljeva odgojno-obrazovnog procesa.
Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.

Članovi vijeća roditelja u šk. godini 2020./2021. su:
1. raz. Vesna Bončina (predstavnica)
1. raz. Mihaela Žugec Saračević (zamjenica)
2. raz. Stjepko Lengel (predstavnik)
2. raz. Ante Marić (zamjenik)
3. raz. Mirela Šarić (predstavnica)
3. raz. Eva Mijatović (zamjenica)
4. raz. Robert Preskar (predstavnik)
4. raz. Marica Čilaš Mikulić (zamjenica)
5. raz. Vladimir Rabljenović (predstavnika)
5. raz. Dunja Sjeverac (zamjenica)
6. raz. Željka Kerečin Tumir (predstavnica)
6. raz. Katja Barišić Poljak (zamjenica)
7. raz. Ivana Lang (predstavnica)
7. raz. Lovro Valčić (zamjenik)
8. raz. Aleksandra Papac (predstavnica)
8. raz. Michelle Ostroman Stančić (zamjenica)

PREDSJEDNIK VIJEĆA RODITELJA: Robert Preskar (4. raz.)
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA VIJEĆA RODITELJA: Vladimir Rabljenović (5. raz.)

Ravnatelj

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad Škole.
Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Školskom odboru i Osnivaču, sukladno zakonskim odredbama.

Ravnateljica za pedagoške teme: Aleksandra Belković
Poslovna ravnateljica škole: Ivana Vukelić Bonifačić

Učiteljsko vijeće

Učiteljsko vijeće čine učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole.

1. raz. Anja Filipović
2. raz. Hana Žuvela
3. raz. Ljubica Južvak
4. raz. Nikolina Škorpil
5. raz. Tihana Dogan
6. raz. Kristina Petrušić / Danijela Žura
7. raz. Aleksandra Belković
8. raz. Zorana Gilić Toffolo

Alen Guca - euritmija, religijska kultura
Darko Bubanko - likovni odgoj, obrti
Medarda Pack - likovni odgoj, obrti
Katja Barišić Poljak - njemački jezik
Conrad Ian Kellett - engleski jezik
Jakša Milatić - engleski jezik
Kristina Petrušić - tjelesni odgoj
Julija Radičević - glazbeni odgoj
Darija Stejskal - kemija
Ivana Vukelić Bonifačić - poslovna ravnateljica

Produženi boravak

Anđela Gilić
Conrad Ian Kellett
Dora Milatić
Kristina Petrušić

Dežurstva su podijeljena između svih učitelja u školi.

Ravnateljstvo i stručni tim

Aleksandra Belković, pedagoška ravnateljica
Ivanka Katarinčić, zdravstvena pedagogija

Administracija škole

Ivana Vukelić Bonifačić, poslovna ravnateljica
Dunja Sabljak, administrator

Školska kuhinja

Tina Petravić, glavna kuharica
Katarina Vrabec, pomoćna kuharica

Čistačica škole

Ksenija Kontrec

Waldorfska škola u Zagrebu

Škola u kojoj djeca ne uče za ocjene nego za Život.

Drugi članci iz O nama

Tijela škole
Dokumenti
Školarina
Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.