+385 (0)1 6609 609
+385 (0)1 6609 609

Natječaj - Učitelj/ica glavne nastave

Naslovnica >Otvoreni natječaji >Natječaj - Učitelj/ica glavne nastave

Waldorfska škola u Zagrebu

Zagreb, Jakuševečka 6.

Objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:

Učitelja glavne nastave
- rad na određeno, puno radno vrijeme 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o radu i posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

  • poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma,
  • odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja (završen diplomski sveučilišni studij),
  • ispunjavanje zdravstvenih uvjeta potrebnih za izvođenje nastave.

Uz gore navedene uvjete učitelj glavne nastave mora ispunjavati dodatne posebne uvjete:

  • završena naobrazba za waldorfskog učitelja na instituciji priznatoj od međunarodne waldorfske asocijacije.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

  • Preslika diplome
  • Preslika domovnice
  • Životopis
  • Potvrda o nekažnjavanju

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa, dužan se je na to pravo pozvati u prijavi na natječaj i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima ukoliko ispunjava sve uvjete natječaja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: .

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu  prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune prijave, prijave koje pristignu izvan roka, kao i prijave koje nemaju priložene potrebne dokumente neće se razmatrati, te se osobe koje podnesu takove prijave ne smatraju kandidati.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:

Waldorfska škola u Zagrebu
Jakuševečka 6
10000 Zagreb
S naznakom: “ZA NATJEČAJ”

U Zagrebu, 20.02.2020.

Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.